Czy można transportować ponadgabaryty po godzinach?

wała całkowicie. To, co do tej pory przewoziły samoloty transportowe czy statki, dzisiaj przewożą samochody i pociągi.

Czy można transportować ponadgabaryty po godzinach? transport ponadgabarytowy

To co do tej pory przewoziły

Zamknięcie granic wynikające z panującej pandemii spowodowało zwiększenie nacisku na transport lądowy. Gospodarka światowa zwolniła, ale nie wyhamowała całkowicie. To, co do tej pory przewoziły samoloty transportowe czy statki, dzisiaj przewożą samochody i pociągi.