próchnica - definicja

Dentysta Chorzów
bakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zęba objawiająca się demineralizacją substancji nieorganicznych i następnie proteolizą substancji organicznych z powodu działania kwasów wytworzonych przez bakterie w płytce nazDentysta Chorzów .

Widok do druku:

Dentysta Chorzów