Panele słoneczne składają się w rzeczywistości

sklep z fotowoltaikąMówiąc najprościej, panel słoneczny działa, umożliwiając fotonom lub cząsteczkom światła wybijanie elektronów wolnych od atomów, generując przepływ prądu.

Panele słoneczne składają się w rzeczywistości z wielu mniejszych jednostek zwanych ogniwami fotowoltaicznymi.

Fotowoltaika oznacza po prostu, że przekształcają światło ssklep z fotowoltaiką .

Widok do druku:

sklep z fotowoltaiką