Kilka sposobów na ogrzewanie - o nagrzewnicach

niej wydajny układ. Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napędową pr

Kilka sposobów na ogrzewanie - o nagrzewnicach palnik na olej zużyty

W układzie współprądowym

W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku. Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ. Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napędową pr